Neden Güç Koleji ?

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimize nitelikli ve bütünsel bir eğitim sunarak öğrencilerimizin:

  • Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı,
  • Kişisel yeteneklerini tamamen tanımış,
  • Eleştirel düşünmeyi bilen ve etkin iletişim kurabilen,
  • Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren bireyler olmasını sağlamaktır.

FEN VE MATEMATİK KÜRSÜSÜ

Güç Koleji, fen bölümü derslerini amacına uygun olarak inşa edilmiş laboratuvarlar yardımıyla gerçekleştirmektedir. Fen dersleri teorik çalışmaların yanısıra modern laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir.

Güç Koleji, Matematik bölümü programı, MEB ve YGS-LYS müfredatının koşullarını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilere lise 9-10-11-12 sınıflarda çok yoğun bir matematik programı uygulanır.

EĞİTİMİMİZ

İlkokul öğrencilerimize, eğitim ve öğretimin eğlenceli yönleri bir oyun gibi aktarılarak onların sıkılmadan, severek öğrenmeleri ve ders çalışmaları sağlanır.

Ortaokul öğrencilerimiz, ilkokuldan sonraki geçiş dönemini deneyimli öğretmenlerimizle sıkıntısız bir şekilde atlatarak ve fen derslerinde laboratuvar desteği alarak lise eğitimine hazırlığı tam olarak başarırlar.

Lise öğrencilerimiz, hem MEB'in  okul programını, hem de ÖSYM'nin sınav programını takip ederek üniversitelere hazırlanırlar. Lise eğitimimizde tüm fen derslerinde mümkün olan tüm deneyler laboratuvarlarda öğrenciler tarafından yapılarak derslerin uygulamalı ve kalıcı olarak öğrenillmesi sağlanır.

Branşındaki yenilik ve gelişmeleri takip etmekle yetinmeyen öğretmenlerimiz, değişen dünyayı anlamlandırabilecek donanıma sahip olabilmek amacıyla önce kendilerini yetiştirir ve derslerde tüm modern olanaklardan yararlanırlar.

Öğrenci merkezli anlayışı benimseyen, öğrencilerimizin bireysel farklılığını önemseyip, onlara özgü öğretim teknikleri geliştiren bir eğitim izlenmektedir.

 

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI

Güç Koleji, uluslararası düzeyde bir çok eğitim kurumu ile iletişim halindedir. Öğrencilerimize yaz ve kış okulları kapsamında yurtdışı eğitim olanağı sunar.

 

LCCI DİL SERTİFİKASI

Güç Koleji'ndeki her öğrenci uluslararası geçerliliği olan LCCI dil sertifikasına sahip olabilecektir.

 

edexcel EĞİTİM PROGRAMI

Güç Koleji'nde dileyen öğrenciler uluslararası geçerliliği olan edexcel eğitim programına da katılabileceklerdir.

 

KARİYER MERKEZİ

Kariyer planlama, artık uluslararası eğitim platformunda 6-7 yaşından itibaren başlanan bir süreçtir.

Güç Koleji, her öğrencisinin kariyerini planlamak ve akademik, sosyal, psikolojik takibini yapmak için bünyesinde "Kariyer Merkezi" kurmuştur.

Kariyer Merkezinin işlevleri:

  • Ders dışında da öğrencileri takip etmek
  • Yeteneklerini açığa çıkarmak
  • Veliye ve öğrenciye eğitim danışmanlığı hizmeti sunmak olarak sıralanabilir.

Amacımız öğrencilerimizi hayata hazırlamaktır.

Üniversite hazırlık yalnızca akademik eğitim değildir. Aynı zamanda psikolojik olarak da hazırlık ve motivasyon gereklidir. Güç Koleji'ndeki Kariyer Merkezi ile öğrencilerimiz en iyi üniversitelere hazırlanırlar.

 

LİSE SON SINIFTA OKUL + DERSHANE ÜCRETİ STRESİNE SON

Güç Koleji lise son sınıf öğrencilerimiz, üniversite hazırlık kursları için ayrıca bir arayış içerisine girmeyecek ve kendi dershanemizde ücretsiz olarak öğrenim göreceklerdir.